Om Oss

Vi flyttade till gården Överhändö i februari 2008. På nyårsaftonen 2007 var Håkan och jag upp till gården och satte upp stolp och staket till hästarna. Det var barmark och +5 grader. Sedan dess har det pågått en ständig renovering och byggnation av stall mm.

  080630.jpg 080930-013.jpg

Vi började med att rensa vad som skulle bli lösdrift åt hästarna, 65 m3 bakom logen, från skrot och gammalt bråte. 2 dörrar öppnades så att ingen häst skulle bli bortmotat eller undanträngd.

Sen plockade vi ned nästan 300 kvadratmeter enkupigt gammalt handslaget taktegel från ladugården. Den vintern var stalltaket enbart täckt av pressenningar, vi är oerhört glada idag att den vintern inte var som den senaste. Då hade vi inte haft något stall idag.

Sedan började vi med takplåten. Räta och förstärka bärande reglar, bärläkt, ströläkt, kondensduk och takplåt. Ladan och tillbyggnaden som fick bli lösdrift blev färdiga i oktober 2008 i snöglopp.

090411-12.jpg 090411-8.jpg

Under vintern bilade vi upp stallgolvet och gjöt 10 plintar, reste på dessa 10 stolpar som med gängstång genom timmret låste väggarna mot utvändiga 3" plank och samtidigt stagade upp takstolarna. Det knakade, knäppte och knarrade i byggnaden när dessa undan för undan drogs åt. När denna nödvändiga låsning av byggnaden var gjord så kunde vi under sommaren 2009 äntligen börja med de sista takplåtarna.

090714-011.jpg 091018-014.jpg

Efter att taket var färdigt satte vi dit nya dörren och bytte undan för undan ut alla fönster. Stockarna som bildat gamla skullgolvet hissades upp till nya takhöjden som blev drygt 3m. Skivor på timmerväggarna invändigt och panel utvändigt. Så gick vintern och våren. I juli så var det äntligen dags att gjuta det nya golvet.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)